Centrum Psychoterapii i Rozwoju

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Centrum Psychoterapii i Rozwoju Twoja Przestrzeń Anna Majzel
Computer Usługodawca

Serwis internetowy Centrum Psychoterapii i Rozwoju Twoja Przestrzeń Anna Majzel, dostępny pod adresem psychoterapiagorzow.pl jest prowadzony przez:

ANNA MAJZEL, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii i Rozwoju Anna Majzel, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5991150417, nr REGON 080036292, ul. Górczyńska 21/1/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: majzelania@gmail.com
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://psychoterapiagorzow.pl/kontakt/

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
501 270 803

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Dla funkcji dostępnych w ramach strony internetowej które objęte są osobnym regulaminem, ewentualne dodatkowe warunki techniczne dotyczące tych usług będą tam określone. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków.

Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://psychoterapiagorzow.pl/polityka-prywatnosci-rodo-i-cookies-pl/
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin serwisu - https://psychoterapiagorzow.pl/regulamin/
  • Regulamin newslettera - https://psychoterapiagorzow.pl/regulamin-newslettera/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 17.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 57d0a810-aec3-443a-b505-767c08e130ce.